Szkolenia

Kursy BHP dla pracowników – dla kogo?

• Zakładki: 84


Przeprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników należy do obowiązków każdego pracodawcy. Kiedy i jak często pracownicy powinni aktualizować swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy? Sprawdź obowiązujące rozporządzenie.

Kiedy należy przeprowadzać szkolenie BHP?


Przed dopuszczeniem do pracy należy przeprowadzić instruktaż ogólny dla nowych pracowników oraz studentów i uczniów odbywających praktykę. Oprócz tego należy systematycznie przeprowadzać szkolenia okresowe. 

Dla kogo jest przeznaczony?

Kurs BHP Wrocław  przeznaczony jest dla:

 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracodawców oraz osób zarządzających pracownikami,
 • pracowników szkół, uczelni, placówek oświatowych,
 • pracowników służby zdrowia,
 • pracowników służby BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe pracowników należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Wyjątek w tym przypadku stanowią pracodawcy oraz osoby zarządzające pracownikami, którzy powinni odbyć kurs w ciągu 6 miesięcy. 

W zależności od rodzaju pracy szkolenia okresowe wykonuje się:

 • nie rzadziej niż raz w roku (pracownicy, którzy wykonują szczególnie niebezpieczne prace, np. na wysokościach),
 • nie rzadziej niż raz na 3 lata (pracownicy fizyczni), 
 • raz na 5 lat (pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, kadra zarządzająca, pracownicy oświaty, służby zdrowia oraz BHP),
 • raz na 6 lat (pracownicy administracyjno-biurowi).

Artykuł powstał przy współpracy z firmą H&S SOLUTIONS – hssolutions.com.pl.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
22 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *